MEDLEMSKONTINGENT 2021

kr100.00

Kategori:

Beskrivelse

MEDLEMSFORDELER: 

 

  • 10% rabatt i vår klubbshop 
  • Egne medlemstilbud 
  • Gode rabattavtaler hos våre samarbeidspartnere 
  • Egne medlemsaktiviteter 

 

MEDLEMSKONTINGEN DEKKER; 

 

  • Drift av våre spilltjenere 
  • Drift og utvikling av nettside 
  • Utvikling av nye tjenester og tilbud 
  • Medlemskontigent til NESF (Norges Esport Forbund) 

 

 

HVORFOR MEDLEMSKONTIGENT? 

 

myFragTheatre E-Sport Klubb er en frivillig organisasjon og alle inntekter går tilbake til klubben og blir brukt på utvikling av tjenester og tilbud som skal prioritere sosiale og inkluderende aktiviteter. 

 

Du bidrar til at ungdommer i alle aldre har ett aktivt, inkluderende og sosialt samlingspunkt, der felles interesser skaper nye relasjoner på tvers av kommune og fylkesgrenser. 

 

 

 

HVORDAN FASTSETTES MEDLEMSKONTIGENTEN ? 

 

Medlemskontigenten fastsettes på årsmøtet og gjelder fra neste periode. 

Størrelsen på kontingenten skal gjenspeile fordelene og tilbudene man får ved å være medlem. 

Kontigenten betales èn gang pr år, og gjelder fra 01.01 – 31.12 (Ett kalenderår) 

 

 

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP: 

 

Medlemskap følger kalenderåret, 01.01 – 31.12  

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras  

Det er ingen angrerett på betalt medlemskap